Máy chủ ảo

Cloud VPS Premium

VPS Việt Nam được xây dựng trên nền tảng ảo hóa KVM giúp hệ thống của bạn chạy độc lập với các hệ thống khác, tăng cường bảo mật một cách tối đa, băng thông không giới hạn, miễn phí cài đặt và quản lý cơ bản.1

VPS Việt Nam 2

VPS Việt Nam 3

VPS Việt Nam 4

VPS Việt Nam 5

  • RAM: 5GB
  • SSD: 50GB
  • CPU: 5cores
  • Băng thông: unlimited
  • Quản trị: free