Dịch vụ hỗ trợ

Dịch vụ hỗ trợ

Gói hỗ trợ KT1

Áp dụng cho các website giới thiệu sản phẩm dịch vụ, dữ liệu nhỏ hơn 50Mb.

Gói hỗ trợ KT2

Áp dụng cho các website thương mại điện tử, thanh toán online, dữ liệu nhỏ hơn 200Mb.

Gói hỗ trợ KT3

Áp dụng cho các website có kết nối api, thanh toán online, dữ liệu nhỏ hơn 1000Mb.

Gói hỗ trợ KT4

  • Miễn phí nâng cấp web:
  • Miễn phí quản trị máy chủ:
  • Hỗ trợ qua email:
  • Thời gian phản hồi: 1h
  • Hỗ trợ qua chát:
  • Hỗ trợ ngoài giờ:

Áp dụng cho các website có api, thanh toán online, dữ liệu lớn, ứng dụng di động