Máy chủ vật lý

Máy chủ vật lý

Super micro E5-2620v4

HP DL 380 G8

DELL R620

IBM X3650 M4