Tên miền

Mua tên miền Việt Nam và Quốc tế chưa gồm VAT

Loại Giá mua mới Giá duy trì Giá chuyển về Hành động
.com 260,000₫ /năm 260,000₫ /năm 260,000₫ /năm
.net 350,000₫ /năm 350,000₫ /năm 350,000₫ /năm
.vn 770,000₫ /năm 770,000₫ /năm 770,000₫ /năm
.com.vn 670,000₫ /năm 670,000₫ /năm 670,000₫ /năm
.info 360,000₫ /năm 360,000₫ /năm 360,000₫ /năm
.org 320,000₫ /năm 320,000₫ /năm 320,000₫ /năm
.biz 380,000₫ /năm 380,000₫ /năm 380,000₫ /năm
.me 610,000₫ /năm 610,000₫ /năm 610,000₫ /năm
.edu.vn 490,000₫ /năm 490,000₫ /năm 490,000₫ /năm
.net.vn 670,000₫ /năm 670,000₫ /năm 670,000₫ /năm
.biz.vn 670,000₫ /năm 670,000₫ /năm 670,000₫ /năm
.org.vn 490,000₫ /năm 490,000₫ /năm 490,000₫ /năm
.gov.vn 490,000₫ /năm 490,000₫ /năm 490,000₫ /năm
.name.vn 490,000₫ /năm 490,000₫ /năm 490,000₫ /năm
.tv 900,000₫ /năm 900,000₫ /năm 900,000₫ /năm
.asia 330,000₫ /năm 330,000₫ /năm 330,000₫ /năm
.tel 440,000₫ /năm 440,000₫ /năm 440,000₫ /năm
.us 182,000₫ /năm 182,000₫ /năm 182,000₫ /năm
.cc 760,000₫ /năm 760,000₫ /năm 760,000₫ /năm